De Tuinen zoekt: deeltijds internaatsmedewerker GO! Internaat De Tuinen – Internaat Coovi

Functieomschrijving

Als internaatsmedewerker in het autonome internaat, wordt verwacht dat je binnen de krijtlijnen van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs kinderen en jongeren begeleidt in hun ontwikkeling naar leven in gevarieerde omstandigheden. Hierbij wordt ingezet op leef- en leerzorg. Je draagt samen met de collega’s bij tot het welzijn en de groei naar volwassenheid van de internen. Als internaatsmedewerker vorm je een brugfiguur tussen de interne, de ouder(s), de school en de eventuele betrokken hulpverlening.

Wat verwachten we:

 • Je ondersteunt het kind/de jongere in zijn of haar studie en schoolloopbaan
 • Je zorgt voor een zinvolle invulling van vrije tijd
 • Je werkt methodisch volgend de kaders van het internaat (Nieuwe Autoriteit, systeem- en netwerkbegeleiding)
 • Je vertrekt vanuit de hulp- of zorgvraag van het kind/de jongere.
 • Je waarborgt de fysieke, emotionele en psychische integriteit van de kinderen/jongeren die aan je zijn toevertrouwd als individuele begeleider.
 • Je respecteert de rechten van het kind (o.a. ook de privacy en het ambtsgeheim).
 • Als internaatsmedewerker werk je emancipatorisch, zowel naar het kind/de jongere als naar zijn gezin toe.
 • Je werkt gezinsgericht, denkt en handelt vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid en onvoorwaardelijke acceptatie voor de persoon van het kind/de jongere.
 • Je gaat vanuit een professionele begeleidingsrelatie in op wat van wezenlijk belang is voor de verdere ontwikkeling van het kind/de jongere.
 • Je werkt vanuit de leefgroepen en het team mee aan de uitbouw van de pedagogische visie en missie van Go! Internaat De Tuinen – Internaat Coovi.
 • Je kan omgaan met kinderen/jongeren die moeilijk gedrag vertonen en weet te de-escaleren waar nodig.
 • Je begeleidt binnen ons internaat ook kwetsbare kinderen/jongeren en kinderen/jongeren in een problematische leefsituatie of een verontrustende opvoedingssituatie.
 • Je werkt samen met de kinderen/jongeren aan de uitwerking en uitvoering van doelenplannen

 

meer info op de site van VDAB: https://www.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/67453992?preview=true

Reacties zijn gesloten.