Formulier aanmelding internaat De Tuinen

  Datum (verplicht)

  Naam Intern (verplicht)

  Geboorteplaats (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Nationaliteit (verplicht)

  Rijksregisternummer (verplicht)

  Geslacht (verplicht)

  Domicilieadres jongere (verplicht)

  GSM jongere

  Belangrijke medische informatie + Bloedgroep en resusfactor jongere

  Gegevens school
  Naam school (verplicht)

  Adres school (verplicht)

  Opgelet: internaat De Tuinen is niet in de mogelijkheid om vervoer van en naar de school te voorzien.

  Telefoonnummer secretariaat (verplicht)

  Studierichting (verplicht)

  Klas + Leerjaar komend schooljaar (verplicht)

  Studierichting vorig schooljaar (verplicht)

  Gegevens ouders / voogd / opvoedingsverantwoordelijke 1

  Rol in de opvoeding (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Straat + nr. (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Telefoon

  GSM (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Gegevens ouders / voogd / opvoedingsverantwoordelijke 2

  Rol in de opvoeding (verplicht)

  Naam (verplicht)

  Straat + nr. (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Telefoon

  GSM (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Dringende aangelegenheden

  Noodnummer + naam (verplicht)

  Briefwisseling naar (naam + adres) (verplicht)

  Drager ouderlijk gezag (verplicht)

  Rekeningnummer (verplicht)

  Naam + adres huisarts (verplicht)

  Andere inlichtingen of opmerkingen (verplicht)

   

  Beste toekomstige intern

  Enkel wanneer u de melding krijgt dat uw  formulier goed is verzonden bent u aangemeld.

  We behandelen uw aanvraag zo snel als mogelijk.

  Opgelet: Deze aanmelding garandeert uw plaats op de eventuele wachtlijst. Deze aanmelding is geen definitieve inschrijving voor het internaat.
  De inschrijving is pas definitief indien er een beschikbare kamer is en na ondertekening van het volledig ingevulde inschrijvingsdossier.

  U zal van ons een uitnodiging ontvangen voor een intakegesprek.

  Met vriendelijke groet

  Reacties zijn gesloten.