Missie

GO! Internaat De Tuinen

Het autonoom internaat ‘De Tuinen’ is een volwaardige onderwijsondersteunende entiteit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

In ons internaat verblijven schoolgaande kinderen en jongeren tussen 4 en 20 jaar oud:

  • die een precaire of problematische gezinssituatie kennen
  • waarvan de jongeren en/of de ouders bewust kiezen voor een internaat
  • die geplaatst worden door Jeugdrechtbank of op advies van Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Als internaat onderschrijven we op actieve wijze het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en stoelen we onze werking op het Pedagogische Project van het Gemeenschapsonderwijs, met het grootste respect voor de vrije keuze en de neutraliteit van ieder individu. Wij streven er naar om de kinderen en jongeren van ons internaat ten volle te laten ontwikkelen volgens de eigen capaciteiten en gelijke kansen te realiseren.

Ons internaat is verankerd in de Brusselse context die ontelbare culturen en een verscheidenheid aan talen kent. Het maakt deel uit van Scholengroep Brussel. Scholengroep Brussel benut samen met een breed netwerk van partners alle troeven en uitdagingen van de wereldstad Brussel om elk kind, elke leerling, elke cursist in een veilige omgeving  uitmuntend  onderwijs en vorming te bieden zodat ze maximaal doorgroeien tot actieve burgers. Ons internaat is een dienstverlenende entiteit voor het geheel van de Scholengroep, waar meertaligheid, diversiteit, inclusie en maatschappelijke tendensen centraal staan.

Ons internaat vervult een volwaardige opdracht in samenwerking met het onderwijs. Zo bieden wij structuur en begeleiding om de studiekwaliteit en het gedrag van kinderen en jongeren positief te beïnvloeden. Wij werken aan hun welbevinden, hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij leren ze samenwerken. Wij geven kinderen en jongeren kansen op een zinvolle vrijetijdsbesteding en ontwikkelen hun sociale en emotionele vaardigheden. Wij brengen hen waarden en normen bij, conform aan het Pedagogisch Project. We creëren een veilig thuisgevoel en werken aan een actief gezondheidsbeleid. We opteren voor gezonde en evenwichtige voeding. Wij kiezen voor dagelijkse routines met een duidelijke structuur in tijd en ruimte, duidelijke regels en vele leermomenten.

Bij het werken met onze kinderen en jongeren wordt geen exclusieve methodiek toegepast. Afhankelijk van de individuele noden van het kind of de jongere wordt er gekozen voor een specifieke aanpak of een combinatie van methodieken.

Ons internaat situeert zich in een in een groene omgeving. De accommodatie is pedagogisch stimulerend maar biedt ook plaats voor ontspanning, sport en recreatie.

Omwille van de eisen die aan de hedendaagse internaatsopvang gesteld worden, opteren wij voor professioneel opgeleid en bijgeschoold personeel.

Reacties zijn gesloten.